Algemene voorwaarden en Verwerkersovereenkomst

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Verwerker Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst en algemene voorwaarden treft u hierbij aan.

Nederland-ICT-Voorwaarden-2014

ToBeOnline Verwerkersovereenkomst